“Ik schrijf voor de rustelozen. Voor de eeuwige zoekers. De altijd afvalligen.

Ik schrijf voor de Ander. Verder schrijf ik voor iedereen die daarvan afwijkt.”